Werkgroep Inkoop

De werkgroep inkoop bundelt de krachten van de partners op inkoopgebied. Door een groter volume kan er een financieel en/of kwaliteit voordeel behaald worden. Ook wordt inkoop efficiënter en leert men van elkaars ervaringen. Er wordt hierbij gekeken naar gezamenlijke inkoop voor kantines, energie, kleding etc.

Commissie bestaat uit :

  • Reinier Meesters
  • Rene van de Geijn
  • Gerard Lok (Operationele Ondersteuning)

Contact opnemen?

Heeft u vragen, ideëen of wilt u in contact komen met deze werkgroep? Neem dan contact op met Gerard Lok.