Afslag10 gaat in 2018 voor sport en gezondheid

Ter ondersteuning van de leefbaarheid in Horst aan de Maas gaat Afslag10 actief aan de slag met initiatieven op het gebied van Sport, Beweging en Gezondheid

Als gevolg van een sportimpuls subsidie is, onder leiding van Ton Hagens, Reinier Meesters en Marc Wijnen, een werkgroep Sport en Beweging gestart die zich o.a. gaat richten op

  • Het verhogen van het aantal actieve 55plussers (i.c.m. gezelligheid)
  • De strijd tegen overgewicht bij jeugd en volwassenen
  • Een voorbereidend onderzoek naar de factoren die voor de jeugd van 12-18 bepalend zijn om al dan niet te blijven sporten.

Afslag10 gaat, in samenwerking met de werkgroep Afslag10 Gezondheid, een laagdrempelig sport – en beweegaanbod creëren, dat wordt aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Hierdoor worden tevens de sport- en beweegvoorzieningen beter benut en wordt de sociale structuur versterkt.

Verenigingen die willen aansluiten bij de doelstellingen van Afslag10 en ondersteund willen worden, dit kan ook een beroep zijn op de Afslag10 Sportimpuls subsidie, kunnen zich melden bij Gerard Lok, gerardlok@afslag10.nl