Afslag10 het fundament voor een gezonde, vitale gemeenschap

Het college van de gemeente Horst aan de Maas ziet toekomst in Afslag10. Dat bevestigde ze afgelopen week met het vaststellen van de gemeentelijke visie op de ontwikkeling Afslag10, waarin de kansen voor de inwoners van Horst aan de Maas met deze ontwikkeling worden benadrukt. Eind februari ligt de visie ter vaststelling voor bij de gemeenteraad.

Het college ziet het gebied als ‘de buitentuin van Horst’, waar heel veel dingen op natuurlijk wijze samenkomen. De natuur, de rust en de ruimte hebben een aantrekkende werking en zorgen er voor dat in het gebied, door samen te werken, prachtige kansen voor inwoners van de gemeente ontstaan. Dit kan op het gebied van gezondheid zijn, maar ook voor de arbeidsmarkt, onderwijs, sport en cultuur bijvoorbeeld.

Samen bouwen aan de toekomst
Wethouder Bob Vostermans is enthousiast over Afslag10 en ziet de mogelijkheden: “Door samen te werken in dit veelzijdige gebied ontstaat er echt meerwaarde. Neem bijvoorbeeld de Leertuin, daar is sinds 2015 al 60% van de deelnemers aan een betaalde baan geholpen. Of de sportclubs die met elkaar samenwerken en zo aan een duurzame toekomst bouwen. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van positieve ontwikkelingen. Ik ben er van overtuigd dat er tal van dit soort kansen liggen als we de goede samenwerking stimuleren. Het gebied met zijn unieke kenmerken is daar een prachtig fundament voor. Daar hebben we niets voor hoeven doen, dat ligt er al. Het zou zonde zijn om daar niet alles uit te halen!”

Ruimte voor ontwikkeling - met behoud van karakter
Afslag10 is volgens het college bovendien dé plek waar toekomstige initiatieven op het gebied van sport terecht kunnen komen. De oostelijke zijde van Afslag10 moet vooral het natuurlijke karakter behouden, met oog voor de historische kenmerken.  Bovendien moet het gebied goed toegankelijk worden om zo de wisselwerking met het centrum te verbeteren. De visie sluit aan bij andere trajecten zoals het accommodatiebeleid en bij ontwikkelingen in het gebied wordt goed gekeken naar het aspect duurzaamheid. 

Verder met Afslag10
Afslag10 is in 2015 ontstaan uit een droom van een aantal initiatiefnemers uit het gebied. Inmiddels zijn meer dan 70 partijen betrokken. De komende jaren wil het college 100.000 euro vrij maken om deze samenwerking verder te laten groeien en nieuwe projecten binnen Afslag10 te stimuleren. Eind februari beslist de gemeenteraad of zij in kan stemmen met de visie Afslag10 en of ze er geld in wil investeren.