Afslag10 op zoek naar nieuwe voorzitter en secretaris

Voorzitter Gé Vossen en secretaris Stef Kuijpers hebben de stuurgroep van Afslag10 geïnformeerd over de beëindiging van hun rollen en de bijbehorende taken met ingang van 1 april 2020. Na een periode van ruim drie jaar met vrijwilligerswerkzaamheden voor Afslag10 is het tijd voor andere dingen. Een uitgelezen moment om het stokje over te dragen en andere personen de kans te geven om, samen met de stuurgroep, aan de slag te gaan met het creëren en realiseren van nog meer kansen voor onze gemeenschap. Want uiteindelijk is dat waar het om draait binnen Afslag10.

Ruim drie jaar voorzitter van Afslag10
Gé Vossen nam begin 2017 de voorzittershamer over van de toenmalig wethouder Bob Vostermans. Met zijn Horster ‘roots’, brede zakelijke carrière en uitgebreide bestuurlijke ervaring kon de stuurgroep de voorbije jaren rekenen op een neutrale, onafhankelijke voorzitter uit Grubbenvorst die fungeerde als een echte ambassadeur van Afslag10.

Vrijwel tegelijk met de aanstelling van Gé Vossen als voorzitter, werd ook Stef Kuijpers onderdeel van de stuurgroep. Zijn kennis en ervaring in gebiedsontwikkeling kwamen de vraagstukken waarmee we binnen Afslag10 regelmatig geconfronteerd worden bijzonder ten goede. Toen Stef gevraagd werd om secretaris te worden van Afslag10 gaf hij daar ook graag gehoor aan. Met altijd in zijn achterhoofd de gedachte om daarmee gezamenlijk een toegevoegde waarde voor de gemeenschap te kunnen creëren.

Op zoek naar geschikte opvolging
De stuurgroep heeft kennisgenomen van het naderende afscheid van zowel Gé als Stef en is erg dankbaar voor hetgeen beide heren de voorbije jaren betekend hebben voor Afslag10. De stuurgroep is druk bezig met de opvolging en onderzoekt hoe dit het beste ingevuld kan gaan worden.