Afslag10 verbindt: het bestuur van Hovoc aan het woord

Bestuur Hovoc (2019)
In Afslag10 verenigingen we ons vanuit diverse segmenten op weg naar structurele samenwerkingen en gezamenlijke concrete resultaten. Regelmatig laten we iemand aan het woord die persoonlijk betrokken is bij Afslag10. Deze persoon vertelt kort over zijn of haar connectie met Afslag10 en waarom jij ook net zo enthousiast zou moeten worden over dit verbindende initiatief. Deze keer een speciale editie! We geven namelijk meerdere personen gezamenlijk het woord: het voltallige jeugdige bestuur van volleybalvereniging Hovoc.

1. Een kennismaking met het bestuur van Hovoc:
“Bas Janssen is de voorzitter van Hovoc en hij is 27 jaar oud. Onze secretaris is Lars Thijsen (45 jaar) en Guus Bouten is als 18-jarige actief als penningmeester. Bob Soberjé (47 jaar) is verantwoordelijk voor de technische zaken. Verder zit ook Ili Driessen (21 jaar) in ons bestuur en zij regelt alle PR-zaken. Geert Wismans (39 jaar) coördineert alle jeugdzaken. Loek Schoeber, die 18 jaar oud is, houdt zich bezig met de financiële zaken. Kiki van den Bercken (20 jaar) maakt het bestuur compleet en zij houdt zich bezig met alle activiteiten en organisatorische zaken.”

Op de foto zijn (v.l.n.r.) te zien: Geert Wismans, Loek Schoeber, Bas Janssen, Bob Soberjé, Kiki van den Bercken en Ili Driessen. Guus Bouten en Lars Thijssen ontbreken op de foto. 

2. Is er een specifieke reden dat het bestuur van Hovoc gemiddeld gezien zo ‘jong’ is?
“Hovoc is een jonge vereniging. En dit zorgt ervoor dat er veel betrokkenheid is binnen de vereniging.“ En Loek vult vervolgens ook zeer terecht aan: “Wij kunnen er ook niks aan doen dat we niet eerder geboren zijn.”

3. Welke voordelen heeft het om met een jong bestuur de vereniging te besturen?
“Het geeft enorm veel nieuwe energie. Daarnaast weten we goed de aansluiting met de (jonge) leden te vinden. Jonge mensen zorgen voor vers bloed en dus ook nieuwe ideeën die vervolgens opgepakt kunnen worden.”

4. Zijn er ook nadelen?
“De jongere bestuursleden beschikken nog niet over een heel groot netwerk; dit is in opbouw. Maar daarom is het ook prettig dat er voldoende ‘oudere’ leden binnen de vereniging zijn, waar op teruggevallen kan worden. Zij zijn altijd bereid om te helpen.”

5. Waarom zouden leeftijdsgenoten ook een bestuursfunctie moeten oppakken binnen een vereniging?
“Het is enorm leerzaam en ontzettend leuk om te doen! Het geeft heel veel voldoening, omdat je je eigen club hiermee kunt helpen. En je breidt er je netwerk mee uit. Daarnaast geeft het ook een gevoel van extra betrokkenheid bij de club, wat vervolgens het goede gevoel nog verder versterkt.”

6. Hovoc is ook intensief betrokken bij Afslag10. Kunnen jullie hier een concreet voorbeeld van geven?
“Vanuit Hovoc zijn diverse mensen betrokken bij de werkgroep Sportimpuls van Afslag10. Met deze werkgroep proberen we de oudere inwoners van Horst nog meer in beweging te krijgen. Dit doen we bijvoorbeeld door gezamenlijk activiteiten en evenementen te organiseren.”

7. Wat is de meerwaarde van Afslag10?
“Bij Hovoc willen we graag aanbod creëren voor de wat oudere heren. De realisatie hiervan wordt makkelijker door de samenwerking binnen Afslag10. Zo hebben we bijvoorbeeld onlangs (op 1 juni j.l.) samen met HVR (Horster Volleybal Recreanten) een clinic gegeven tijdens ‘Samen Gezond Bewegen’ op de velden van RKsv Wittenhorst. We hopen dat hier nog enkele enthousiaste heren uit voort komen die bij ons lekker willen komen volleyballen!”

8. Hebben jullie nog een droombeeld als het gaat om Afslag10?
“Het zou mooi zijn als we allemaal (nog) positiever naar elkaar (andere verenigingen en organisaties) gaan kijken. Nu worden andere verenigingen vaak gezien als concurrent en niet als compagnon. Het zou mooi zijn als we dit kunnen veranderen via Afslag10. Op die manier zal het saamhorigheidsgevoel groeien en zullen verenigingen eerder bereid zijn om iets voor elkaar te willen betekenen. Op die manier kunnen we samen dus nog veel meer bereiken binnen Horst en omgeving. Maar we zijn al goed op weg!”