Beweegroutes Afslag10 officieel geopend

Onder grote belangstelling opende wethouder Bob Vostermans op zaterdag 1 juni de beweegroutes in Afslag10. Vostermans noemde de realisatie van de beweegroutes een uitstekend voorbeeld van waar Afslag10 voor staat én gaat. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat de huidige drie beweeglocaties aangevuld gaan worden met meerdere beweegtoetstellen/-locaties. Zodat er drie volwaardige beweegroutes binnen dit prachtige en veelzijdige gebied gaan ontstaan, voor zowel inwoners van Horst aan de Maas als ook voor mensen van buiten onze gemeente die op bezoek komen in Afslag10.

De officiële opening stond grotendeels in het teken van het opdragen van een beweegtoestel aan 'aanjager en initiator voor Afslag10 en de beweegroute', Gerard Lok*. Onder toeziend oog van enkele familieleden; voormalige Sport aan de Maas collega's van Gerard; de stuurgroep van Afslag10; werkgroepleden van de beweegroutes; en diverse andere belangstellenden, onthulde zoon Martijn het gedenkplaatje voor Gerard. De beweegroutes zijn een concreet voorbeeld van een initiatief dat van onderuit ontstaan is en dat door vanuit verschillende invalshoeken en achtergronden de krachten te bundelen nu geresulteerd heeft in de oplevering van de eerste drie beweeglocaties

Bekijk hier meer foto's van de officiële opening van de beweegroutes. 

 

*De betekenis van Gerard Lok voor Sport aan de Maas en Afslag10 in het bijzonder:

Gerard Lok was vanuit zijn rol als Combinatiefunctionaris van de gemeente Horst aan de Maas bij vele initiatieven betrokken op het gebied van sport en gezondheid. In deze functie nam Gerard vaak het initiatief om nieuwe mogelijkheden aan te grijpen om mensen letterlijk in beweging te laten komen, niet alleen vanuit een sportief maar ook vanuit een sociaal maatschappelijk oogpunt.

Naast initiatiefnemer was hij de coördinator, de ultieme verbinder en gangmaker om een idee te vertalen naar daadwerkelijke uitvoering. Mooie voorbeelden daarbij zijn “de gezonde sportkantine”, SportImpuls en Walking Football in Horst aan de Maas. Daarbij was Gerard een ultiem voorbeeld om grenzen te doen verdwijnen en juiste kruisverbanden te leggen tussen verenigingen, schoolgemeenschappen, bedrijfsleven en lokale overheid.

In deze hoedanigheid heeft Gerard als Projectondersteuner Afslag10 ook deze beweging mede invulling gegeven. Hij was de verbinder om partijen kennis met elkaar te laten maken met als doel samen werken aan een gezonde leefomgeving.
Gerard was een gepassioneerd persoonlijkheid die met een hoge mate van gedrevenheid en doorzettingsvermogen veel bereikt heeft voor onze gemeenschap en Afslag10 in het bijzonder, niets was onmogelijk voor Gerard.