Een rondje langs de velden (1)

Heren 1 HZCP waterpolo
We leven momenteel in een bizarre wereld, waarbij we te maken hebben met een virus dat ons allemaal raakt. Een virus waarvan de totale impact pas over een tijdje duidelijk wordt. Eén ding is nu wel al duidelijk: het virus brengt ons samen. Letterlijk samenkomen is eventjes helaas niet mogelijk, maar er ontstaan tal van initiatieven die mensen op afstand alsnog dichter bij elkaar brengen. Afslag10 juicht deze initiatieven en ieders inspanningen enorm toe! 'Denken in kansen' is wat ons verder helpt en dat leidde er o.a. toe dat de stuurgroep van Afslag10 vorige week in een digitale vergadering bij elkaar kwam om de voortgang van ingezette processen niet onnodig stil te laten vallen. Maar er zijn meer ontwikkelingen die in deze periode 'gewoon' door gaan en ontstaan. Een rondje langs de velden:

Digitale stuurgroepvergadering Afslag10

Op woensdag 15 april j.l. ontmoetten de stuurgroepleden van Afslag10 elkaar digitaal. Een belangrijke fase dient zich namelijk aan, waarin het college van B&W toe werkt naar een kadernota die in juni aan de raad voorgelegd zal worden. Onderdeel van deze kadernota is ook 'de gebiedsontwikkeling Afslag10'.
De voorbije periode hebben de verschillende verenigingen en organisaties die betrokken zijn bij Afslag10 in meerdere sessies besproken waar onderlinge raakvlakken en (kansen tot) dwarsverbanden liggen. Daarnaast zijn ook verschillende toekomstscenario's en persoonlijke voorkeuren met elkaar doorgenomen. Goed om te zien dat partijen elkaar blijven opzoeken en dat standpunten tijdig gedeeld worden. Vorige week werden de bevindingen nogmaals breed in de stuurgroepvergadering gedeeld met alle digitale aanwezigen die o.a. sportverenigingen, 'het kasteel', onderwijs en de gemeente vertegenwoordigen.

Dit alles dient als waardevolle input voor het college om voor de zomer tot een gefundeerd collegevoorstel te komen.
 

Promotie heren 1 HZPC waterpolo

Het succesvolle waterpoloseizoen van het heren 1-team van HZPC (zie ingevoegde teamfoto) leek als een nachtkaars uit te gaan. Met nog maar vier wedstrijden op het programma stond het team comfortabel op een tweede plaats in de 'eerste klasse district'. Het vasthouden van deze tweede plek zou aan het einde van het seizoen promotie naar de landelijke '3e klasse bond' betekenen. Na een lange periode van onzekerheid na de beëindiging van de competitie i.v.m. het coronavirus kwam dan toch het verlossende bericht vanuit de KNZB: HZPC H1 promoveert en mag zich op gaan maken voor de landelijke bondscompetitie. 

Een prachtige prestatie nadat de heren dit seizoen 13 van de 16 gespeelde wedstrijden winnend wisten af te sluiten. Veel succes gewenst in het nieuwe seizoen, waarbij de degens gekruist gaan worden met o.a. De Rog (Weert) en Hellas-Glana (Sittard)!  
 

B-flexmarkt Dendron College

Begin maart vond de tweede editie van de B-flexmarkt plaats bij het Dendron College. Dit initiatief van de onderwijsinstelling wordt ondersteund door Sport aan de Maas en is gericht op het in contact brengen van verenigingen en stichtingen uit Horst aan de Maas met leerlingen. De leerlingen hebben naast hun vaste vakken namelijk jaarlijks een aantal flexibele uren die ze zelf in kunnen zetten. Na een eerste editie in september 2019, kregen diverse partijen nu dus opnieuw de kans om leerlingen kennis te laten maken met hun organisatie en de mogelijkheden te presenteren die zij hebben om leerlingen hun flexibele uren voor in te laten zetten.  

De tweede editie wordt momenteel geëvalueerd met alle betrokkenen en vervolgens wordt bepaald hoe een eventuele volgende editie vormgegeven gaat worden. Uiteraard is dit alles ook afhankelijk van hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen en de bijbehorende RIVM-maatregelen.  

'Dit is hét moment om de balans op te maken binnen jouw vereniging of stichting!'

Heeft jouw vereniging, stichting, cultuurplatform etc. komend schooljaar behoefte aan extra handjes en wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een of meerdere leerlingen? Inventariseer dan nu alvast welke mogelijkheden er binnen jouw organisatie liggen en neem voor meer informatie contact op met info@sportaandemaas.nl. Zij kunnen jou voorzien van meer inhoudelijke informatie over toekomstige B-flexmarkten en hoe de leerlingen in contact gebracht gaan worden met geïnteresseerde verenigingen en stichtingen.      
 

Virtueel amateurduel op de Playstation

A.s. zondag (14.30 uur) gaan spelers van RKsv Wittenhorst en Venlosche Boys de strijd met elkaar aan. Niet op het veld, maar middels een e-sports variant, waarbij een potje FIFA20 gaat uitwijzen wie ditmaal de sterkste is van deze twee Eerste klasse teams. Dit mooie initiatief kreeg zelfs landelijke aandacht met een bericht op NU.nl. Complimenten voor de creativiteit van eenieder die hierbij betrokken is! Leden van Wittenhorst maken zelfs kans om zelf deel te nemen aan deze wedstrijd. Je leest er meer over op: https://www.rksv-wittenhorst.nl/nieuws/wittenhorst-speelt-online-tegen-venlosche-boys