Een update vanuit de stuurgroep (deel 1)

Afslag10 is volop in ontwikkeling en beweging! Een mooi moment voor de stuurgroep om iedereen te informeren over de huidige stand van zaken. Voorzitter Gé Vossen vertelt je meer over de recente resultaten en de verschillende stappen die gezet zijn. In een eerste deel gaat Gé in op de 'software' ontwikkelingen binnen Afslag10:

"De stuurgroep Afslag10 is in deze periode actief met sturing op verschillende projecten van zowel verbindende aard tussen de verschillende sportverenigingen onderling, alsook met andere maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Dichterbij. Recente resultaten die hierin geboekt zijn en stappen die gezet zijn, betreffen onder meer een gerealiseerd netwerk voor vertrouwenscontactpersonen van verenigingen, onderwijs en instanties, en een afgeronde gezamenlijke EHBSO-opleiding van de bij Afslag10 betrokken verenigingen. Ook hoort hierbij het evenement Samen Gezond Bewegen, met o.a. de opening van de Beweegroute Kasteelse Bossen en clinics van de diverse sportverenigingen en een gemeentelijk Walking Football Toernooi.
Veel kleinschalige verbindingsactiviteiten worden onder aansturing van de stuurgroep opgepakt en uitgevoerd. Zo zijn wij ook continu in gesprek met partijen die partner van Afslag10 willen zijn of worden. Hierbij zoeken wij met name de verbinding met nog niet volledig aangesloten sportverenigingen zoals de Peelrunners en de handbalclub HC Wittenhorst, van welke wij hopen deze spoedig ook te mogen begroeten. Op het vlak van verbinding hebben wij ook Expeditie Sevenum en het samenwerkingsverband van verenigingen in Grubbenvorst  (Grubbenvorst Verenigt) geïnformeerd over de kansen en valkuilen van samenwerking."

Begin november volgt 'deel 2' van de update van Gé. Op dat moment vertelt hij je meer over de hardware ontwikkelingen van Afslag10. O.a. de kasteelruïne, het zwembad en een mogelijke gezamenlijke accommodatie voor voetbalvereniging Wittenhorst en tennisclub HTC komen dan aan bod. 

Wist je dat Afslag10 iedere maand ook een eigen rubriek heeft in de HALLO Horst aan de Maas? Zo is in de editie van week 41 (donderdag 10 oktober 2019) ook bovenstaand bericht in een verkorte variant terug te vinden.