Landelijke subsidie Sportimpuls voor Afslag10

Ton Hagens, voorzitter Stichting Afslag10, Gerard Lok, Projectleider,  en Cristan Segers, Adviseur Huis voor de Sport Limburg, maken de eerste werkafspraken om in september te kunnen opstarten.
Aan Afslag10 is voor de komende 2 jaar een Subsidie Sportimpuls, groot 71.500,00 toegekend. Er was ruime belangstelling voor de Sportimpuls 2017. Er werd voor ruim 6 miljoen aangevraagd bij een landelijk budget van 2 miljoen. De aanvraag van Afslag10 gericht op Gezondheidsbevordering voor de doelgroep volwassenen en ouderen, werd met gewaardeerd met de hoogste waardering “Zeer relevant en Zeer goed”. 

Het is bekend dat van de mensen boven de 40 jaar in Horst aan de Maas, gebaseerd op de “Norm Gezond Bewegen”,  meer dan 60% te weinig beweegt,.  De doelstelling is om juist deze groep te bereiken en te motiveren om meer actief te gaan bewegen.  Hierbij zal er vooral worden gekeken naar de behoeften en ideeën van deze doelgroep en zullen de sportaanbieders in Afslag10 een sport- en beweegaanbod creëren dat laagdrempelig zal worden aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen.  Als Afslag10 willen we tenslotte dat iedereen actief meedoet, als gebruiker, aanbieder of vrijwilliger.  

Samenwerking tussen sportverenigingen, gemeente, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en zorg, staat voor Afslag10 altijd centraal. Deze Sportimpuls wordt dus ook breed gedragen door de verenigingen en bedrijven binnen Afslag10, het project wordt ondersteund door Huis voor de Sport Limburg. Door deze Sportimpuls toe te passen in Afslag10 kunnen we de aanwezige voorzieningen beter benutten, versterken we de sociale structuur en daarmee de leefbaarheid in Horst aan de Maas.  Samen gaan we zo weer een stap richting de Gezondste regio 2025.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Gerard Lok
E-mail: gerardlok@afslag10.nl,
Telefoon: +31 6 53 95 05 00