Leerlingen Dendron College denken mee

Afslag10 staat voor kruisbestuiving en het zoeken van de onderlinge verbinding. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan de ideeën van alle betrokkenen en iedereen die belangstelling toont. Het initiatief in onderstaand persbericht wordt dan ook enorm toegejuicht vanuit Afslag10.


Leerlingen Dendron College buigen zich over toekomst van de binnensport in Horst a/d Maas

Op 4 december gingen 29 leerlingen van vwo 4+ in het gemeentehuis aan de slag met het project Binnensportaccommodaties Horst aan de Maas. Leerlingen mogen meedenken over hun eigen leefomgeving in de toekomst. Ze helpen de gemeente met het bedenken van oplossingen rond vraagstukken die zich voordoen bij de spreiding van  de binnensportaccommodaties. Deze moeten straks voor inwoners van alle leeftijden bereikbaar zijn en voor de gemeente ook betaalbaar blijven. Op 12 december presenteren de leerlingen hun toekomstplannen aan wethouder Han Geurts.

De gemeente luistert graag naar de toekomstige gebruikers van accommodaties. De afgelopen jaren konden leerlingen van het Dendron College hun visie geven op het totale Accommodatiebeleid. Deze keer ligt de focus op binnensportaccommodaties. De gemeente heeft al eerder in het traject in clusters van de dorpskernen gesproken  met alle huidige  gebruikers van sportaccommodaties, verenigingen en clubs. We zijn benieuwd of de jongeren een andere visie hebben op de toekomstige verdeling van sportaccommodaties over de gemeente.

In groepjes buigen de leerlingen zich over de problematiek. Ze zijn ingedeeld op woonplaats, zodat er zoveel mogelijk kennis over het cluster van dorpen in de groep aanwezig is. Voor hun voostellen moeten de leerlingen wel rekening houden met allerlei aspecten: de bezettingsgraad, huidige gebruikers, kosten en opbrengsten per jaar en trends die er zijn op sportief gebied. Er wordt immers ook veel buiten gesport, in de vorm van bootcamps of individueel, los van verenigingen en clubs. Daarnaast zijn er ondernemers op het gebied van sport. Allemaal zaken om op te letten bij het plannen van de toekomst.