Realisatie gebiedsborden Afslag10

Om Afslag10 tastbaarder te maken voor zowel direct betrokkenen als buitenstaanders, is gewerkt aan zogenaamde gebiedsborden. Op zeven verschillende locaties is een cortenstaal Afslag10-bord herrezen dat oproept om je vrij te voelen. Afslag10 is namelijk van ons allemaal, dus ‘Voel je vrij’ om te sporten, te leren, te fietsen, te ondernemen, te ontwikkelen etcetera.

‘Over grenzen heen kijken’
 

De veelzijdigheid die in het gebied van nature aanwezig is - de recreatie, de horeca die zich daardoor vestigde in het gebied, de maatschappelijke mogelijkheden, maar ook vooral de rust en de ruimte voor ontspanning en beleving - maakt dat Afslag10 zich voor oneindig veel dingen leent. Het vormt een natuurlijke ontmoetingsplaats voor jong én oud, maar ook voor jong mét oud. Het biedt kansen voor werklozen, het levert de broodnodige ontspanning voor de inwoners en het is de uitvalsbasis voor de sporters in Horst aan de Maas. Een uitvalsbasis die een enorme positieve uitwerking heeft op de gezondheid van de inwoners van Horst aan de Maas én een toeristische trekpleister vormt voor mensen van buiten de gemeente.

De verbindingen en samenwerkingen die gezocht worden vanuit Afslag10 overstijgen het fysieke gebied en daarom dienen de gebiedsborden ook vooral als een symbolische en geografische afbakening van het kloppende hart van dit samenwerkingsinitiatief. Hierbij past de gedachte van ‘het over grenzen heen kunnen kijken’. De kracht van Afslag10 is namelijk ook dat door bestaande waarden te combineren met nieuwe, weloverwogen functies er mogelijkheden ontstaan waar iedereen beter van wordt. De Afslag10-borden zijn mede tot stand gekomen dankzij het uitvoeringsprogramma Maasgaard.