Werkgroep Inkoop

De werkgroep inkoop bundelt de krachten van de partners op inkoopgebied. Door een groter volume kan er een financieel en/of kwaliteit voordeel behaald worden. Ook wordt inkoop efficiënter en leert men van elkaars ervaringen. Er wordt hierbij gekeken naar gezamenlijke inkoop voor kantines, energie, kleding etc.

Commissie bestaat uit :

  • Reinier Meesters   (Stuurgroep, voorzitter werkgroep)
  • Rene van de Geijn (HTC)

Contact opnemen?

Heeft u vragen, ideëen of wilt u in contact komen met deze werkgroep? Neem dan contact met ons op.