Afslag10 verbindt

In Afslag10 hebben 10 initiatiefnemers, vanuit de segmenten sport, recreatie, cultuur, onderwijs, bedrijfsleven, zorg en overheid, zich verenigd om met het gelijknamige gebied een nieuwe richting in te slaan en nieuwe verbindingen te leggen.

De ruim 70 deelnemende partijen vertegenwoordigen circa 8000 georganiseerde en ongeorganiseerde sporters, 1400 vrijwilligers, ongeveer 3000 leerlingen in het middelbaar onderwijs en 525 medewerkers van bedrijven uit de regio. Door verbindingen met elkaar te maken, is de basis voor een structurele samenwerking tussen partijen gelegd.

Afslag10 steunt de Gezondste Regio 2025

De regiovisie van Noord-Limburg betreft de wens om de regio te positioneren als groenste en gezondste regio in 2025. Gezond is een breed begrip waarin Afslag10 een rol vervult door het gezond houden van mensen, bedrijven en maatschappijen.

In de natuurlijke en historische omgeving zijn veel verschillende voorzieningen en organisaties aanwezig en voel je je vrij om te sporten, te recreëren, te genieten en jezelf te ontwikkelen. Niet alleen sport en bewegen, ook samenwerking is essentieel voor een gezonde samenleving. Gezamenlijk wordt de regio op de kaart gezet en aantrekkelijk gemaakt om te wonen, werken en recreëren. 

Afslag10 vervult een bovenregionale functie

Naast het stimuleren van de leefbaarheid in de gemeente Horst aan de Maas en de bijdrage die daarmee geleverd wordt aan de regiovisie Gezondste Regio 2025 ambieert Afslag10 ook een bovenregionale functie.

Afslag10 is uniek door de rust, de ruimte, het groen en het water. Bovendien zijn in het gebied voorzieningen aanwezig waarmee jaarlijks tienduizenden bezoekers uit het binnen- en buitenland naar het gebied worden getrokken. Zo worden in samenwerking met Parkhotel Horst trainingskampen georganiseerd voor voetbal-, volleybal- en hockeyteams. Daarnaast is er met het Dendron College een school aanwezig waar aandacht is voor talentontwikkeling van zowel regionale als nationale (sport)talenten. Ook worden toeristen aangetrokken door de rustige, maar toch bruisende omgeving waar altijd wel wat te doen is. Hiervan is Kasteel Huys ter Horst het culturele middelpunt. 

Bidbook de Kasteelsche Bossen (Afslag10)

Op donderdagavond 7 juli 2016 heeft de Stuurgroep van de Kasteelsche Bossen in Horst aan de Maas het Bidbook 'Kasteelsche Bossen' aangeboden aan het College van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De voorbereidingen hebben circa twee jaar geduurd, de stuurgroep bestempelt de plannen van de Kasteelsche Bossen als een uniek, groots en krachtig burgerparticipatie-initiatief.

De plannen bestempelen een diepgaande samenwerking tussen vertegenwoordigers van Overheid, Sport, Onderwijs, Zorg, Cultuur en Bedrijfsleven dat tot stand is gekomen door een samenwerking van 70 partijen. Vele enthousiaste vrijwilligers gingen de uitdaging met elkaar aan om de plannen uit te werken waarmee de leefbaarheid van Horst aan de Maas door middel van intensieve samenwerking nu en in de toekomst een belangrijke boost krijgt. De deelnemers aan de Kasteelsche Bossen vertegenwoordigen ongeveer 8000 leden, 1400 vrijwilligers, circa 3000 leerlingen in het middelbaaronderwijs en 525 medewerkers van de bedrijven uit de regio in en rond de Kasteelsche Bossen. Een mooi voorbeeld voor wat je met samenwerking kan bereiken.

Download het bidboek